ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА“ ЕООД

 

ОПИСАНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА“ ЕООД /ПОДЕМ/