1 октомври 2021г.

-практически курс с клинична част “Приложение на диодните лазери в денталната практика”

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

 

25 юни 2021г.

-практически курс с клинична част “Приложение на диодните лазери в денталната практика”

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

 

24 април 2021г.

-практически курс   “Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи”

с водещи доц. д-р Георги Томов, дм и д-р Костадин Георгиев, дм

 

24 април 2021г.

-практически курс   “Ендодонтско лечение – анализ, предимства и недостатъци на различни техники за обработка на кореноканалното пространство”

с водещ д-р Богомил Андонов

 

23 април 2021г.

-практически курс с клинична част “Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика”  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

 

22 април 2021г.

-практически курс с клинична част “Приложение на диодните лазери в денталната практика”

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

 

12 март 2021г.

-практически курс с клинична част “Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика”  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм