Дейността на дружество ПОДЕМ е временно замразена

 

 

 

2024г.

5 юли 2024г.

-практически курс с клинична част   „Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“

с водещ  проф. Ангелина Влахова, дм, доц. Илиан Христов, дм и доц. Стефан Златев

Акредитиран практически курс

 

21 юни 2024г.

-практически курс с клинична част и демонстрация на живо върху  пациент „CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи“

с водещ  проф. Ангелина Влахова, дм, доц. Иван Ченчев, дм и д-р Виктор Хаджигаев

Акредитиран практически курс

 

19 април – 20 април 2024г.

Научна конференция „Наука и практика-ръка за ръка“, съвместно с РК на БЗС Пловдив

Акредитирано събитие по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

23 март 2024

– демонстрационен теоретично –практически курс „Постурологията – нова парадигма в денталната медицина“

водещи курса:
д-р Венцислав Стоев, дкп, д-р Мариета Караджова, дм, д-р Спартак Янакиев, дм
Практическият курс е акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив

 

22 март 2024

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазерите в денталната практика“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

16 март 2024г.

-практически курс с клинична част „Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“

с водещ  д-р Веселина Тодорова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

26 януари 2024г.

-практически курс с клинична част „Класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране“

с водещи проф. д-р Ангелина Влахова, дм, доц. д-р Стефан Златев, дм и д-р Златина Томова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС-12 кредита

 

 

19 януари 2024г.

-практически курс   „Препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“

с водещи проф. д-р Ангелина Влахова, дм, доц. д-р Илиан Христов, дм и д-р Златина Томова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС-12 кредита

 

2023г.

1 декември 2023

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазерите в денталната практика“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

18-19 Ноември 2023г.

– двудневен теоретико-практически семинар по дентална имплантология

Лектори :

Доц.  Д-р Деян Нейчев

Проф. Д-р Георги Томов

Д-р Антонио Оливо

програма

 

28 октомври 2023

-практически курс „Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?“

с водещ доц. д-р Иван Ченчев, дм

Акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив.

 

 


13-14 октомври 2023
Научен форум „30 години катедра Ортодонтия“ при ФДМ- МУ- Пловдив
Акредитирано събитие по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на всеки участник ЛДМ по 8 кредита.
Събитието ще се проведе в Аула Магна на Факултет по дентална медицина, Медицински университет- Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 3.
Вход СВОБОДЕН.
Начало 9,00 часа.
Регистрация 8,00-9,00 часа.

Програма

 

 

13 октомври 2023

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазерите в денталната практика“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

20 май 2023

-практически курс „Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?“

с водещ доц. д-р Иван Ченчев, дм

Акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив.

 

19 май 2023

-практически курс „Приложение на Er:YAG лазер Lite Touch в ежедневната дентална практика“

с водещ доц. д-р Благовеста Янева, дм

Акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив.

 

 

23 април 2023г.

-практически курс с клинична част „Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение“

с водещ доц. д-р Весела Стефанова, дм, д-р Костадин Жеков, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

23 април 2023г.

-практически курс с клинична част  „Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи “

с водещ  д-р Костадин Георгиев,дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

21 април – 23 април 2023г.

Научна конференция „Наука и практика-ръка за ръка“, съвместно с РК на БЗС Пловдив

Акредитирано събитие по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

                   

 

8 април 2023г.

-практически курс с клинична част „Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“

с водещ  д-р Веселина Тодорова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

7 април 2023

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазерите в денталната практика“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

11 март 2023

-практически курс „Техники на изпиляване за цели обвивни корони. Прагова и вертикална зъбна препарация. Методи за снемане дигитални и аналогови отпечатъци“

с водещ д-р Георги Илиев, дм

Акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив.

 

 

25 февруари 2023

-практически курс „Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?“

с водещ доц. д-р Иван Ченчев, дм

Акредитиран от Акредитационната комисия на МУ – Пловдив.

 

2022г.

 

3 декември 2022г.

-практически курс с клинична част „Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“

с водещ  д-р Веселина Тодорова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

2 декември 2022г.

-практически курс с клинична част „Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

25 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част   „Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“

с водещ  проф. Ангелина Влахова, дм, доц. Илиан Христов, дм и доц. Стефан Златев

Акредитиран практически курс

 

19 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част  „Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники“

с водещ доц. д-р Иван Ченчев, дм и д-р Василена Иванова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

18 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част „Класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране“

с водещи проф. д-р Ангелина Влахова, дм, доц. д-р Стефан Златев, дм и д-р Златина Томова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

18 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 1

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

11 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част и демонстрация на живо върху  пациент „CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи“

с водещ  проф. Ангелина Влахова, дм, доц. Иван Ченчев, дм и д-р Виктор Хаджигаев

Акредитиран практически курс

 

04 ноември 2022г.

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазерите в денталната практика“

с водещ проф. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

04 ноември 2022г.

-практически курс   „Препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“

с водещи проф. д-р Ангелина Влахова, дм, доц. д-р Илиан Христов, дм и д-р Златина Томова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

28 октомври 2022г.

-практически курс с клинична част  „ОСНОВИ НА CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯТА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА“ (Ι НИВО)“

с водещи проф. д-р Ангелина Влахова, дм, доц. д-р Стефан Златев,дм и д-р Виктор Хаджигаев

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

22-23 октомври 2022г.

ЕНДОФОРУМ

Акредитирано събитие по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

22 октомври 2022г.

-практически курс с клинична част  „Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност“

с водещ проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

15 октомври 2022г.

-практически курс с клинична част „Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение“

с водещ доц. д-р Весела Стефанова, дм, д-р Костадин Жеков, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

08 октомври 2022г.

-практически курс с клинична част „Адхезивни стратегии при композитни възстановявания – клинични решения и техники на приложение“

с водещ проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

17 септември 2022г.

-практически курс с клинична част „Invisalign алайнери срещу конвенционалните брекети – мотивираният избор. Един нов обзор в съвременната ортодонтия“

с водещ  д-р Тереза Коща

Акредитиран практически курс

 

10 септември 2022г.

-практически курс с клинична част „Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“

с водещ  д-р Веселина Тодорова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

1  май 2022г.

-практически курс с клинична част  „Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи “

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм и д-р Костадин Георгиев,дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

1  май 2022г.

-практически курс с клинична част  „Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност“

с водещ проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

29 април 2022г.

-практически курс с клинична част  „Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники“

с водещ доц. д-р Иван Ченчев, дм и д-р Василена Иванова, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

29 април – 1 май 2022г.

Научна конференция „Наука и практика-ръка за ръка“, съвместно с РК на БЗС Пловдив

Акредитирано събитие по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

29 април 2022г.

-практически курс с клинична част  „Адхезивни стратегии при композитни възстановявания – клинични решения и техники на приложение“

с водещ проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

15 април 2022г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 2

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

4 февруари 2022г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

 

 

2021г.

 

logo

 

 

Международна онлайн конференция „Пародонтология & Приятели“

11-13 ноември 2021г.

Посветена на 20 години Катедра по „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“, ФДМ, към Медицински университет Пловдив.
Конференцията е акредитирана за квалификационната програма по ПМОЛДМ на БЗС.

Програмата на събитието изтеглете от тук.

За регистрация натиснете тук. Инструкция.

плакат
лектори
орални

 

11 ноември 2021г.

-практически курс с клинична част „Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти“

Практическият курс е част от Международна конференция „Пародонтология&Приятели“ посветена на 20 години от създаване на Катедра Пародонтология и заболявания на оралната лигавица, Факултет по дентална медицина, към Медицински университет Пловдив

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

8-9 октомври 2021г.

-практически курс с клинична част „Пародонтална хирургия при единични рецесии във фронталната област – коронарно позиционирано ламбо“

с водещ д-р Николай Николов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

1 октомври 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазери в денталната практика“

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

21 юли 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

25 юни 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазери в денталната практика“

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

24 април 2021г.

-практически курс   „Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи“

с водещи доц. д-р Георги Томов, дм и д-р Костадин Георгиев, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

24 април 2021г.

-практически курс   „Ендодонтско лечение – анализ, предимства и недостатъци на различни техники за обработка на кореноканалното пространство“

с водещ д-р Богомил Андонов

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

23 април 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

22 април 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на диодните лазери в денталната практика“

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС

 

 

12 март 2021г.

-практически курс с клинична част „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“  модул 1

с водещ доц. д-р Георги Томов, дм

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС