Класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране

26.01.2024-практически курс

sn1009

 

Препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията

19.01.2024-практически курс

sn1009

 

Приложение на диодните лазери в дентална практика

01.12.2023-практически курс

sn1009

 

Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?

28.10.2023-практически курс

sn1009

 

Диагностика и лечение с миофункционална терапия на дисфункциите в ранна детска възраст и юноши

14.10.2023-практически курс

 

sn1009

 

 

Приложение на диодните лазери в дентална практика

13.10.2023-практически курс

sn1009

 

 

 

Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?

20.05.2023-практически курс

sn1009

 

Приложение на Er:YAG лазер Lite Touch в ежедневната дентална практика

19.05.2023-практически курс

 

sn1009

 

Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация

08.04.2023-практически курс

 

sn1009

 

Приложение на диодните лазери в дентална практика

07.04.2023-практически курс

 

sn1009

 

Техники на изпиляване за цели обвивни корони. Прагова и вертикална зъбна препарация. Методи за снемане дигитални и аналогови отпечатъци

11.03.2023-практически курс

sn1009

Първи стъпки в денталната имплантология – как да започнем?

25.02.2023-практически курс

sn1009

 

„Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“
3.12.2022г.– практически курс с клинична час

 

sn1009

 

„Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти“
02.12.2022г.– практически курс с клинична час

 

sn1009

 

„Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“
25.11.2022г.– практически курс с клинична час

 

sn1009

 

„Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники“

19.11.2022г.– практически курс с клинична час

sn1009

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, Модул 1

18.11.2022г.– практически курс с клинична час

sn1009

„CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи“

11.11.2022г.– практически курс с клинична час

sn1009

„Приложение на диодните лазери в денталната практика“
04.11.2022г. – практически курс с клинична час

 

Вижте отзивите за този курс

 

sn1009

 

„Основи на CAD/CAM технологията в денталната медицина“

(I ниво)

28.10.2022г. – практически курс 

Вижте отзивите за този курс

 

sn1009

„Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност“

22.10.2022г. – практически курс 

Вижте отзивите за този курс

 

 

sn1009

 

„Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение“

15.10.2022г.- практически курс

Вижте отзивите за този курс

 

 

sn1009


 

 

„Invisalign алайнери срещу конвенционалните брекети – мотивираният избор. Един нов обзор в съвременната ортодонтия“

17.09.2022г.- практически курс с клинична част

 

sn1009


„Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация“

10.09.2022 – практически курс

Вижте отзивите за този курс

 

sn1009


„Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи“

01.05.2022 – практически курс

Вижте отзивите за този курс

 

pp2
pp3
6

„Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност“

01.05.2022г. – практически курс с клинична част

Вижте отзивите за този курс

pp2
pp3
6

„Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники“

29.04.2022 – практически курс

pp2
pp3
6

 

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, Модул 1

04.02.2022г. – практически курс с клинична част
pp2
pp3
pp4

 

„Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти“

11.11.2021г. практически курс

Вижте отзивите за този курс

PP1
pp2
pp3
pp4
pp5

„Пародонтална хирургия при единични рецесии във фронталната област – коронарно позиционирано ламбо“

08-09 октомври 2021г. практически курс с клинична част

Вижте отзивите за този курс

p1
p2
p6
p7
p5

„Приложение на диодните лазери в денталната практика“

01.10.2021г. практически курс с клинична част

Вижте отзивите за този курс

 dioden okt1
123

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, модул 1

21.07.2021г. практически курс с клинична част

курсисте 21-07-2021

„Приложение на диодните лазери в денталната практика“

25.06.2021г. практически курс с клинична част

 

„Ендодонтско лечение – анализ, предимства и недостатъци на различни техники за обработка на кореноканалното пространство“

24.04.2021г. практически курс

EDO!
endo2
endo3
endo6

 

„Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи“

24.04.2021г. практически курс

Вижте отзивите за този курс

MTA!
MTA2
MTA3
MTA4

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, модул 1

 

23.04.2021г. практически курс с клинична част

2
Er:YAG

lechenie
lazr
sertificat

 

„Приложение на диодните лазери в денталната практика“

22.04.2021г. практически курс с клинична част

Вижте отзивите за този курс

dioden1
dioden2

 

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, модул 1

12.03.2021г. практически курс с клинична част

Вижте отзивите за този курс

2
3
kurs 1
lechenie
lazr
sertificat