Историческото начало на Библиотечно-информационен център е поставено през август 1945 г., когато с откриването на Пловдивския държавен университет се създава и Университетска библиотека.

През юни 1950 г. двата факултета на Пловдивския държавен университет се обособяват в две самостоятелни висши учебни заведения – Медицинска академия “И. П. Павлов” и Висш селскостопански институт “В. Коларов”. Университетската библиотека се разделя и библиотеката на Медицинска академия започва своето самостоятелно развитие с фонд от 18 000 т.

Описание на снимка номер едно
Описание на снимка номер едно

Днес БИЦ е разположен на площ от 1772 кв.м. и включва в структурата си централна и четири филиални библиотеки. Притежава над 173 000 тома книги, дисертации и периодични издания на български и чужди езици във всички области на медицинската наука.

За нас

Центърът разполага със съвременна информационно-технологична инфраструктура и материално-техническа база. Библиотечно-информационното обслужване се осъществява чрез автоматизирана библиотечна система, в която е интегрирана РФИД технология, базирана на безконтактна радио-честотна идентификация на обекти.

  • Биология на заздравяването и регенерацията на пародонтални и перимплантни рани
  • Етиология, разпространение, микробиология и патогенеза на пародонта и пери-имплантни заболявания
  • Планиране на лечение / Представяне на случаи
  • Нехирургична пародонтална терапия / стари и нови концепции
  • Използване на системни и местни антибиотици

Комфортната и функционална библиотечна среда включва читални, компютърни зали, зали за докторанти, зали за екипна работа и студио за дигитализация. Библиотеките разполагат с 375 места, от които 75 са оборудвани с компютри.

Осигурен е безплатен достъп до интернет, вкл. безжичен, както и отдалечен достъп до библиотечни ресурси.

В изпълнение на своята мисия да подкрепя образованието, науката, свободния обмен на знания, духовно-културното развитие и иновациите БИЦ създава и развива релевантна библиотечно-информационна база и услуги в подкрепа на осъществяваните от МУ-Пловдив дейности.

Библиотека Работно време
Централна библиотека
бул. „Пещерско шосе” № 66
Понеделник – Петък: 
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Филиална библиотека – База 1
бул. „Васил Априлов” № 15А

Понеделник – Петък:
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30

Филиална библиотека – ФДМ
бул. „Христо Ботев” № 3
Понеделник – Петък:
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Филиална библиотека – МК
ул. „Братя Бъкстон” № 120
Понеделник – Петък:
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Филиална библиотека – СО
ул. „Царевец” № 2
Понеделник – Петък:
11:00 – 13:00
13:30 – 19:30
Събота:
10:30 – 13:00
13:30 – 19:30