Всички данни, с които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Лични данни са имейл, име и фамилия, мобилен телефон, адрес на местоживеене, IP адрес и др.

Описаната на тази страница политика се прилага по отношение на личните данни, обработвани от:

„Център за продължаващо обучение в денталната медицина“ ЕООД
ЕИК: 206287317
България
гр. Пловдив 4020, обл. Пловдив
бул. „Христо Ботев“ №3
Факултет по дентална медицина
Тел:
E-mail:
Управител: Силвия Димитрова

За връзка с длъжностното лице по защита на данните на центъра, моля използвайте предоставените горе данни за контакт или контактната ни форма.

Обхват на политиката за защита на личните данни

Политиката ни за защита на личните данни се прилага по отношение на събирането на лични данни на нашия уебсайт (centerpodem.com) и последващото обработване на тези данни от нас.

Навсякъде в тази политика, където не е упоменато друго, под „уебсайт“, „уебсайта“, „сайт“, „сайта“ се разбира „centerpodem.com“, неговите страници и поддомейни.

Събиране и съхраняване на лични данни, естество и цел на обработването им

1. При посещение на уебсайта.

При посещение на уебсайта на нашите сървъри автоматично се получава и запазва информация в лог файлове за:

 • IP адрес на устройството Ви;
 • Дата и час на достъп;
 • Име и URL на зареждания файл;
 • Уебсайт, от който се осъществява достъпът (препращащ URL);
 • Видът на браузъра Ви и евентуално операционната система, както и името на Вашия интернет доставчик.

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • Осигуряване на правилно функциониране на уебсайта;
 • Анализ на трафика с оглед сигурността и стабилността на системата и за други административни цели.

2. При използване на уебсайта.

Уебсайтът използва Google Analytics и Quantcast Measure за анализ на посетителите и Recaptcha за ограничавне на спам съобщенията през контактната и регистрационните форми.

Google Analytics събира обобщена информация за потребителите като пол, възрастова група, държава, град, език, устройство за достъп, браузър и др. Тази информация е анонимизирана не може да се ползва за Вашето идентифициране.

В страниците на сайта могат да бъдат вградени видеа, изображения, съдържание и т.н (Google Maps, YouTube видеоклипове). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Прочетете декларацията за поверителност на Google, в която е описано какви лични данни се събират от програмните им продукти, защо се събират и как да упражните правата си върху тях.

Прочетете декларацията за поверителност на Quantcast.

За да забраните събирането на информация от Google Analytics, използвайте приставката на Google за Вашия браузър.

На определени места в уебсайта може да се показват реклами. Когато показваме реклами събираме следните данни за посетителите:

 • Брой показвания на рекламите;
 • Брой кликвания на рекламите;

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • Събиране на статистически данни за показванията и кликванията на рекламите;
 • Ограничаване на броя на показванията и кликванията върху рекламите;

3. При регистрация за курс.

При регистрация в курс запазваме на уебсайта и в офлайн документация следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Титла;
 • Държава, град, адрес, пощенски код;
 • Телефонен номер;
 • E-mail адрес;
 • Избрана такса за курса;
 • Файл във формат .jpg или .pdf, доказващ статута Ви;
 • Съгласието Ви с обработката на предоставените лични данни;

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • Осигуряване на възможност за регистрация и провеждане на курсове;
 • Осигуряване на възможност за издаване на финансови документи, свързани със заплащането на курса, сертификати след преминаването им, както и цялостното провеждане на курсовете.

Съхраняването на тези данни продължава, докато имаме правно основание за тяхното съхранение.

4. При връзка с нас чрез контактната форма или e-mail.

Когато използвате контактната ни форма събираме следната информация:

 • Име и фамилия;
 • E-mail адрес;
 • Текстът на съобщението, което изпращате до нас;
 • Съгласието Ви с обработката на личните Ви данни при изпращането на съобщението от контактната форма.

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • Осигуряване на безпроблемното функциониране на уебсайта;
 • Възможност за обратна връзка с посетителите и курсистите;
 • Възможност за упражняване на правата Ви по ОРЗД.

Съхраняването на тези данни продължава, докато имаме правно основание за тяхното съхранение. Това зависи от естеството на запитването Ви.

Ние заличаваме събраните от нас лични данни след обработването на Вашето запитване, при условие че нямаме законно право или задължение да продължим да ги обработваме.

Бисквитки

Уебсайтът използва бисквитки за нормалното си функциониране. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват в браузъра на устройството Ви. Съхраняват информация за различните функционалности на уебсайта. Например езика, който сте избрали, дали сте дали съгласие за съхраняване на бисквитки, броя показани реклами и др.

Управление на бисквитките

Използвайте връзката за „Управление на лични данни„, за да изберете за какви цели сте съгласни да използваме бисквитки.

Можете да управлявате бисквитките и на ниво браузър. Конкретните стъпки за управление зависят от вида на браузъра Ви.

Деактивирането на определени бисквитки или пълното им деактивиране може да попречи на правилното функциониране на сайта.

Използвани от уебсайта бисквитки

При посещението Ви в уебсайта на устройството Ви може да се съхранят следните бисквитки със съдържаща се в тях информация:

 • euconsent-v2 – съхранява информация за съгласието Ви за използване на останалите бисквитки;
 • pll_language – съдържа информация за избрания от Вас език на показване на уебсайта;
 • aiBLOCKS – съдържа информация за импресиите и броя кликове върху рекламите, които се показват в сайта;
 • _ga – бисквитка на Google Analytics. Продължителност 2 години. Използва се за разграничаване на потребителите;
 • _gid – бисквитка на Google Analytics. Продължителност 24 часа. Използва се за разграничаване на потребителите;
 • _gat – бисквитка на Google Analytics. Продължителност 1 минута. Използва се за ограничаване на заявките;
 • _GRECAPTCHA – бисквитка на Recaptcha за оценка на риска

Прочетете повече за всикчи използвани от Google бисквитки.

Прочетете повече за всички използвани от Google Analytics бисквитки.

Споделяне на вашите данни с трети страни

Уебсайтът не споделя Вашите лични данни с трети страни освен когато това се налага поради законова разпоредба или когато се налага за да представим заявени от вас услуги.

Уебсайтът използва програмни продукти Google Analytics, Quantcast Measure & Choice, които могат да получават Ваши лични данни в зависимост от изборът Ви в управление на личните Ви данни.

Прочетете декларацията за поверителност на Google.

Прочетете декларацията за поверителност на Quantcast.

Правата Ви във връзка с ОРЗД

Вие имате правото:

 • Да поискате информация дали обработваме лични данни, свързани с Вас, по-специално относно целите на обработването, категорията лични данни, категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити Вашите данни, планираната продължителност на съхраняване, съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на лични данни или на възражение срещу такова обработване, съществуването на право на жалба, източника на Вашите данни, ако не са събрани от нас, и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и ако е приложимо, съществена информация относно използваната логика за подробностите, свързани с тях;
 • Да поискате незабавно коригиране на неточни лични данни или попълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас;
 • Да поискате изтриването на личните данни, свързани с Вас, които съхраняваме, при условие че обработването им не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за изпълнението на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас и обработването е неправомерно, но отказвате изтриването им и ние повече не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД;
 • Да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друга отговорна страна;
 • Да оттеглите по всяко време съгласието си, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това съгласие
 • Да подадете жалба до надзорен орган.
 • Ако Вашите лични данни се обработват на основание на легитимни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД, Вие имате право съгласно член 21 от ОРЗД да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при условие че са налице основания за това

Сигурност на данните

Уебсайтът използва широко разпространения метод SSL (secure socket layer) в съчетание с най-високото ниво на криптиране, поддържано от Вашия браузър.

Използваме подходящи технически и организационни средства за сигурност , за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неразрешен достъп до тях от трети страни.

Актуализиране и изменение на настоящата политика за поверителност

Тази политика за защита на личните данни е валидна понастоящем и е актуализирана последно на 03.03.2021г.