проф. Владимир Тонев

проф. Владимир Тонев

Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Пловдив

За лектора

Този курс е насочен към общопрактикуващи стоматолози и специалисти, които искат да научат повече за доказателствена концепция за лечение на пародонтално компрометирани пациенти, регенеративна и пластично-естетична пародонтална и перимплантна хирургия, както и клинични концепции за профилактика и лечение на перимплантни заболявания.

Започвайки с преглед на анатомията, микробиологията, етиологията и патогенезата на пародонтоза и перимплантни заболявания, Бернската концепция се основава на цялостни биологични изследвания през последните десетилетия.

Той обхваща най-важните аспекти, свързани с диагностиката, планирането на лечението, нехирургичната и хирургичната терапия, използването на системни и локални антибиотици, лазери и фотодинамична терапия, регенеративна и пластично-естетична пародонтална и перимплантна хирургия в цялостната рамка на цялостна концепция за лечение.