проф. Иван Иванов

Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив