доц. Томов

проф. д-р Георги Томов, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Пловдив

За лектора

Придобити специалности:
Оперативно зъболечение и ендодонтия (2008),
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2019)

Професионални квалификации:
Сертифицирано обучение по лазерна дентална медицина в APLI (Азиатско-Тихоокеански Лазерен Институт) в Сингапур (2010)