проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн

Мудицински университет Пловдив, Факултет по дентална медицина

За лектора

Образователна и научна степен: ОНС „Доктор“ (2009), Доктор на науките (2020)

Придобити специалности: Оперативно зъболечение и ендодонтия (2005)

Професионални квалификации: магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ-Пловдив (2014)