д-р Георгиев

д-р Костадин Георгиев, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Главен асистент в катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.

 Главни насоки на научните интереси:
– денталните композитни материали и взаимодействието им с оралния биофилм;
– методи за определяне и изследване на биодеградацията;
– изучаване на честотата на разпространение на ендодонтските отклонения при горно- и долночелюстни премолари- изследване на клиничните и параклинични методи за диагностика на ендодонтските отклонения при горно- и долночелюстни премолари

–  изследване на различни клинични подходи при ендодонтското лечение на горно- и долночелюстни първи и втори премолари с атипична анатомия.

Професионална автобиография