Д-р Мариета Караджова, дм

АИПСМП по нервни болести, Катедра по Неврология, Медицински Университет София УМБАЛ “Aлександровска”

За лектора

CV_Marieta KaradjovaBG2024