Д-р Златина Томова, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Д-р Златина Томова завършва стоматология през 2005 г. От 2017 г. след проведен конкурс започва работа като асистент в Kатедрата по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив, където от 2022 г. заема длъжността главен асистент.

През 2020 г. защитава докторска дисертация и придобива ОНС „Доктор“. Придобива специалност по Протетична дентална медицина през 2021 г.

От 2006г. до сега има собствена дентална практика. Член е на БЗС, СУБ, БНДДМ. Посещава семинари и практически обучения, насочени към различни области от денталната медицина – протетична дентална медицина, консервативно зъболечение, ендодонтия и др.

Участва в авторския колектив на множество публикации, свързани с денталното материалознание и протетиката. Участва във форуми и конгреси, на които представя резултатите от изследванията си върху корозионната устойчивост и биопоносимостта на денталните сплави.

Научните интереси на д-р Томова са в сферата на протетичната дентална медицина, дигиталните технологии и свойствата на денталните материали и по-специално свързани с металите и сплавите в денталната медицина и съвременните методи за тяхното приложение – CAD/CAM технологии, 3D принтиране и селективно лазерно стопяване (SLM).