д-р Виктор Хаджигаев

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Член на Български Зъболекарски Съюз, Съюз на Учените в Пловдив, клуб по
имлантология, International Association for Dental Research . Посещава редица лекции и
практически курсове в България и чужбина. Понастоящем провежда научни изследвания
за приложение на ендокороните в протетичната дентална медицина.