фиркова

доц. Елена Фиркова, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Доц. д-р Елена Фиркова, дм, завършва Стоматологичния Факултет в Пловдив през 1998 г. През 2005 г. защитава дисертация на тема „Обработка на кореновата повърхност при хроничен пародонтит“ От 2010 г. е доцент в катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“.

Доц. Фиркова има специализации по пародонтология и имплантология в Белгия, Турция, Германия и Китай. Автор на повече от 70 публикации в български и международни списания, на 1 монография и 3 учебника.