Stefanova

доц. д-р Весела Стефанова, дм

Факултет по дентална медицина, МУ Пловдив, Катедра по оперативно зъболечение и еднодонтия

За лектора

CV-V.Stefanova+snimka