Център за продължаващо обучение в денталната медицина (ПОДЕМ)

гр. Пловдив, 4000
бул. „Христо Ботев“ №3
Факултет по дентална медицина
Медицински университет – Пловдив

    Контактна форма