Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Invisalign алайнери срещу конвенционалните брекети –   мотивираният избор. Един нов обзор в съвременната ортодонтия.“, ще придобият теоретични и практически познания по въпроси, като съвременна концепция за ортодонтското лечение на зъбно-челюстни деформации, основни елементи и клинични стъпки при прилагането на техниката Invisalign алайнери и Ivisalign First при лечението на деца.

Ще видят основни разлики в биомеханиката при традиционните техники и ортодонтските алайнери. Ще придобият знания за оптимизацията на силите, приложени с прозрачни алайнери, управлението на опората, компенсационните сили и реципрочните движения. Ще проследят последователността на движенията, същността, показанията и противопоказанията, както и техниката и протокола на работа и особеностите при Invisalign  метода. Избор на Attachments, Precision bit, Ramps, Precision cuts, Compliance indicators, Eruption guides, стрипинг- инструменти и прилагане.

Споделяйки опит  и знания базирани на  доказателства, курсистите, ще придобият правилните умения за работа със системата Invisalign.

Теми на курса

Въведение:

В исторически аспект конвенционалната фиксирана техника с брекети, претърпява сериозно развитие през годините от самолигиращи брекети към алайнери.

 

Теоретична част:

Ортодонтското лечение с Invisalign е един от най-съвременните и ефективни методи за подреждане на зъбите, което се осъществява чрез серия от прозрачни и удобни алайнери .

Системата е приложима както за различни възрастови групи, така и за различни ортодонтски случаи.

Този курс има за цел да обогати познанията за лечението на зъбно-челюстните деформации и аномалии с алайнери и техниката Invisalign.

В теоретичната част подробно ще бъде разгледано развитието на invisalign и ще бъдат представени различни биомеханични протоколи. Алайнерите, като система, се различават от брекетите, имат свои характеристики на движенията, с които преместват желаните зъби.

От съществено значение е разбирането за начина, по който работи системата и как да се прилагат различни сили, за да се  получат необходимите движения.

Ще бъдат разгледани последователността от различни движения, както и комбинации между тях с оглед получаване на желания резултат.

 

 В демонстрационната част подробно ще бъдат дискутирани серия от клинични случаи. Проследяване на лечението  на различни зъбнo-челюстни нарушения, от първата консултация,   през клиничния преглед,  интраоралното сканиране, въвеждането на ренгенологичните изследвания, регистрация на данни в системата и други.

Ще бъдат представени особеностите при работа със софтуера ClinCheck (3-D виртуално планиране), демонстрирайки стъпка по стъпка алгоритъма при планирането на конкретния ортодонтски случай. Курсистите ще се запознаят с възможностите на софтуера и техниката на работа с него.

 

В практическата част:

 

Участниците в курса ще се запознаят с интраоралните скенери и със софтуерът към тях, който се използва за регистриране на 3D цифрови импресии на зъби и мека тъкан.

Всеки курсист ще има възможност да използва интраоралният скенер  на живо, да скaнира пациенти с различни зъбно-челюстни деформации. Ще се проследи как работи симулаторът на пациент в реално време, ще се демонстрира и как би изглеждал резултата след лечението.

Дава се възможност за извършване на корекции на симулирания резултат в реално време, като се предоставя допълнителна информация за избора и за вземането на решение за започване лечение.

 

 

Програма:

09:00-10:45 Теоретична част:

  1. Съвременна концепция за развитието на дигиталните алайнери.
  2. Основни разлики в биомеханиката при традиционните техники и ортодонтските алайнери.
  3. Оптимизация на силите, приложени с прозрачни алайнери. Управление на опората, компенсационни сили, реципрочни движения. Последователност на движенията.
  4. Същност, показания и противопоказания. Техника и протокол на работа Особености при Invisalign метода.

 

10:45-11:00 Кафе пауза

 

11:00-13:00

  1. Избор на Attachments, Precision bit, Ramps, Precision cuts, Compliance indicators, Eruption guides.

Стрипинг- инструменти и прилагане.

Възможности за клинично приложение и критичен анализ.

  1. Invisalign First®- Лечение на деца с алайнери.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:45- ClinChek- виртуално планиране.

 Демонстрационна част:

Запознаване на участниците с основните елементи и клинични стъпки при виртуалното планиране, както и с инструментите и пособията, подпомагащи и осигуряващи успех на лечението.

Демонстрация на планиране на ортодонтски случай от началото до края. Полезни съвети. Комплексен случай Classe II зъбни дефекти с микроимпланти, Classe III зъбни дефекти при дете.

15:45-16:00 Кафе пауза

16:00-17:30 Практическа част:

Работа с Интраорален скенер.

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението, курсистите изпълняват сканиране на пациенти с различни зъбно -челюстни деформации.

Компютърна симулация на подреждането на зъбите при различни клинични случаи.

17:30 – 18.00

Въпроси и отговори.

Дискусия.

 

 

 

 

Вид обучение по време на курса

Групово
Направление: Ортодонтия