Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, компютърна зала CAD/CAM център Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Днес CAD/CAM технологиите се използват в Денталната имплантология за предварително имплантологично планиране, за дизайн на хирургични водачи, за компютърно направлявана хирургия и за изработване на имедиатни и постоянни възстановявания върху импланти. Именно планирането е ключът към поставянето на имплантите в т.нар. „оптимална протетична позиция“ за последващото им дългосрочно натоварване и функиониране като опори на протезни конструкции.

Целта на този теоретико-практичен курс е да представи пълен лабораторен и клиничен CAD/CAM имплантологичен протокол за планиране и имплантиране с 3D принтирани хирургични водачи.

Теми на курса

Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, изработени в CAD/CAM Центъра и в ЦДИ на Факултет по дентална медицина, Медицински Университет – Пловдив. Пациенти с CAD/CAM имплантологично планиране, изработване на хирургични водачи и протезни конструкции върху импланти ще бъдат представени в лекционната част. За решаването на клиничните случаи са използвани 3Shape Implant Studio Software, TRIOS, 3Shape Intraoral Scanner, 3Shape Dental System и CAM – 5 S2 Impression, VHF. Хирургичните водачи са принтирани на 3D принтер Formlabs. Ще бъде направена демонстрация на дигитално имплантологично планиране и дизайн на водач в CAD/CAM Центъра и демонстрация на имплантиране с помощта на водач в ЦДИ на реален пациент.

Съвременните CAD/CAM технологии предоставят възможности за оптимизиране на клиничната и лабораторната работа в Денталната имплантология.

 

 

ПРОГРАМА

„CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи

9,00-10,30Лекционна част (в Компютърна зала на CAD/CAM Център): проф. Влахова (90 мин.) – CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи. Лабораторен и клиничен протокол. Клинични случаи

10,30-10,45 – Кафе-пауза

10,45-11,30Демонстрационна част в CAD/CAM Център (каб. 104): д-р Хаджигаев (45 мин.) – Демонстрация на CAD/CAM планиране и дизайн на водач за 3D принтиране на реален пациент в 3Shape Implant Studio Software в CAD/CAM Центъра.

11,30-13,00Практична част в CAD/CAM Център (каб. 104): проф. Влахова, д-р Хаджигаев (90 мин.) – всеки един от участниците самостоятелно провежда CAD/CAM планиране и дизайн на водач за 3D принтиране на реален пациент в 3Shape Implant Studio Software

13,00-14,00 – Обедна почивка

14,00-16,15Демонстрационна част в ЦДИ: доц. Ченчев (с асистенцията на м.с. Д. Дончева)(135 мин.) -Демонстрационна имплантологична операция в ЦДИ с 3D принтиран водач на реален пациент.

16,15 –  Връчване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран практически курс
Курсът се провежда в партньорство с фирма Ел Ем Пи Дентал ЕООД - официален вносител на AB-Dental за България.