хирургия

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев, 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Поставянето на хирургичен шев обикновено е крайният етап на всяка хирургична манипулация. Използването на неподходящи материали, като вид на игла, конец и техния размер, и неправилното техническо изпълнение на хирургичния шев могат да компрометират една екзактно извършена оперативна интервенция. В съвременната дентална медицина, в частност в оралната хирургия и денталната имплантология, се използват множество модифицирани и специфични техники на шиене, познаването на  които може да гарантира по-добра прогноза на постоперативните резултати. Усвояването на основните принципи и техники на хирургичния шев и придобиването на практически умения са изключително важни за лекарите по дентална медицина.

Участниците в настоящия курс ще се запознаят с най-често използваните материали и инструменти за направа на хирургичен шев.  Ще се анализират предимствата и недостатъците на видовете шевен материал, както и различните видове хирургични игли – техните основни предимства, недостатъци и места на приложение.  Подробно ще се разгледат различни видове хирургични шевове, използвани във всички области на съвременната дентална медицина. Подробно ще се анализират клиничните случаите за тяхното приложение в практиката.

Практическата част на курса  има за цел участниците да придобият основни умения за извършване на хирургичен шев в тяхната клинична практика. Различните техники ще бъдат демонстрирани върху отделно модели от ръководителите на курса.  Участниците ще се упражнят, практикувайки изработването на различни видове хирургични шевове самостоятелно и под контрола на водещите курса.

Теми на курса

Участниците в настоящия курс ще се запознаят с най-често използваните материали и инструменти за направа на хирургичен шев.  Ще могат да анализират предимствата и недостатъците на различните видове шевен материал. Ще могат да използват най-подходящия вид шевен материал и тип игла в различни клинични случаи. Подробно ще се запознаят с различните видове хирургични шевове използвани във всички области на съвременната дентална медицина. Ще опознаят и ще могат да правят избор кой от различните хирургични шевове е най-подходящ в определен клиничен случаи.

Практическата част на курса  ще позволи на участниците да придобият основни практически умения за извършване на хирургичен шев в тяхната клинична практика. За целта, различните техники на хирургичен шев ще бъдат демонстрирани върху различни модели и извършени самостоятелно и под контрола на водещите курса.

Програма:

09:00 – 11:00 Теоретична част: “Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники“,

11:00 – 11:45 Въпроси и отговори

12:00 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 15:30 Практическа част: Демонстрация на различни техники на хирургичен шев и самостоятелно извършване от курсистите под контрол на водещите курса.

15:30 – 16:00  Въпроси. Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на участника 9 кредита

Кредити

9 кредита