Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

„ Техники на изпиляване за цели обвивни корони. Прагова и вертикална зъбна препарация. Методи за снемане дигитални и аналогови отпечатъци “ – практическа програма, предназначена както за зъболекари, които биха искали да се запознаят с техниките за изпиляване, така и за тези, които притежават основните си умения, но биха искали да преминат към следващото по-високо ниво.

Всички участници в този курс ще придобият необходимите умения за успешно изпиляване на зъбите използвайки различни техники.

Ще се направи  анализ на познатите протоколи на работа, като ще бъдат представени и техники за снемане на отпечатък както и дигитални протоколи на работа.

Ползата от дигиталния подход е, че може да бъде успешно планиран от всеки лекар по дентална медицина, който желае да научи основните техники. Ще се покажат ползите от дигитално планиране в практиката и ще се придобият умения за дигитално сканиране.

Ако смятате, че знаете как да препарирате зъби и искате да подобрите уменията си и да научите как да лекувате по-сложни случаи, тази програма също е за вас. Курсът включва протоколи за работа и практическо обучение по специално подготвени модели за обучение.

Теми на курса

Теоретична част 1 част

В рамките на 2 учебни часа ще бъде разгледана  подробно: класическата прагова препарация- дъговиден и скосен праг. Показания и противопоказания за употреба, използвани борери и наконечници

Практична част 1 част

В рамките на 2 учебни часа

Всеки участник ще изпили молар на фантомна глава, с прагова препарационна граница.

Всеки участник ще снеме  дигитален отпечатък от изпиления зъб с интраорален скенер. Ще се направи индивидуален анализ на допуснатите неточности с компютърния алгоритъм на интраоралния скенер.

Теоретична част 2-ра част

В рамките на 2 учебни часа ще бъде разгледана  подробно: Биологично оринтирана препарационна техника. Принципи на B.O.P.T за изпиляване на зъби. Анализ и разновидности на препрационната техника

Практична част 2-ра част

В рамките на 2 учебни часа

Всеки участник ще изпили резец по вертикална техника на фантомна глава. Всеки участник ще сканира изпиления зъб.

Теоретична част 3-та част

В рамките на един учебен час ще се разгледат принципи на ребазиране на провизорни корони -и зработка на провизорни корони, тънкости и трикове.

Практична част 3-та част

В рамките на един учебен час всеки участник ще ребазира с етил метакрилна пластмаса на провизорна акрилна корона на изпиления резец по B.O.P.T

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Практическият курс е акредитиран от Акредитационната комисия на МУ - Пловдив.