Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботов" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса “ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ – КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?“ ще придобият основни теоретични познания и базови практически умения, относно основните принципи и методи за поставяне на дентални импланти. Участниците в настоящия курс ще се запознаят с най-често използваните дентални импланти, материали и инструменти. Ще се разгледат клиничните случаите за тяхното използване. Подробно ще се обсъдят показанията и противопоказанията за поставяне на дентални импланти относно принципите на съвременната дентална имплантология.
Практическата част на курса ще позволи на участниците да придобият базови знания и умения за поставяне на дентални импланти. Демонстрацията върху пациент ще помогне на участниците в курса да видят на живо целият хирургичен етап при поставяне на дентален имплант.

Теми на курса

Поставянето на дентални импланти навлиза все по-широко в ежедневната клинична практика на общопрактикуващите лекари по дентална медицина. Запознаването с различните видове и системи дентални импланти, техните предимства и недостатъци, както и показанията и противопоказанията за лечение на пациентите с тях е изключително важно за всеки общо практикуващ лекар по дентална медицина. Предложеният курс ще помогне на колегите да се ориентират в многообразието от дентални импланти.
Теоретичната част на курса ще запознае лекарите по дентална медицина с видовете дентални импланти относно формата, обработката на повърхността, размерите и др. Ще се определят показанията за лечение с дентални импланти, както и общите и локални противопоказания. В практическата част участниците в курса ще се упражняват самостоятелно да извършват различните етапи на хирургичните протоколи при поставяне на дентални импланти, ще се дискутират показанията, предимствата и недостатъците им. Курсистите ще изпълнят практически основните хирургични етапи върху пластмасови (типодонти) и животински (свински челюсти) модели. Етапите на планиране и изпълнение на хирургичен протокол ще бъде демонстрирано върху пациент на живо.
Теоретичната и практична част на този курс ще предостави на курсистите базови познания и умения за планиране и поставяне на дентални импланти, както и основни насоки за предимствата и недостатъците на различните хирургични техники. Получените знания ще разширят общата компетентност на лекарите по дентална медицина за възможностите и рисковете при лечение на пациентите с дентални импланти с частична и пълна липса на зъби.

ПРОГРАМА

09:00 – 10:30 Теоретична част: “ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ – КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?“
10:30 – 12:00 – Практическа част: Демонстрация на основните етапи, техники и принципи на хирургичните протоколи при поставяне на интраосални дентални импланти.
12.00 – 13.00 Обедна почивка
13.00 – 15.30 – Самостоятелно извършване от курсистите на демонстрираните техники върху модели под контрол на водещите курса.
15:30 – 16:00 – Демонстрация върху пациент.
16.00 – 16.45 – Въпроси. Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Практическият курс е акредитиран от Акредитационната комисия на МУ - Пловдив.