Lazer

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“ ще придобият теоретични познания по въпроси, като физика на Er:YAG лазерите, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на Er:YAG лазера върху меки и твърди тъкани в устната кухина. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез клинични демонстрации върху пациенти (от водещия курса) и изпълнение на интервенции с Er:YAG лазер върху екстрахирани зъби и животински материал (от курсиста). Курсът ще приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

Er:YAG лазерът (2940nm) има разнообразно приложение в различни области на денталната медицина – пародонтология, орална хирургия, оперативно зъболечение и ендодонтия, детска дентална медицина и др. Образователната цел на курса е да предостави на обучаващите се основен преглед на клиничните процедури извършвани с Er:YAG лазер, информация за правилната експлоатация на апарата, правилата за безопасна работа според стандартите на Curriculum Guidelines and Standards for Dental Laser Education. Курсът обхваща всички аспекти на Er:YAG лазер-асистираното лечение на меките и твърди тъкани в устната кухина.

Теоретична част:
В рамките на 3 учебни часа се разглежда основни теоретични въпроси, като физика на Er:YAG лазерите, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на Er:YAG лазера върху меки и твърди тъкани в устната кухина.

Демонстрационна част:

В рамките на 2 учебни часа водещият курса демонстрира клинични интервенции с Er:YAG лазер върху предварително подбрани пациенти с патология на меки и твърди тъкани в устната кухина и индикации за лазер-асистирана терапия.

Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват предварително зададени интервенции с Er:YAG лазер върху екстрахирани зъби и животински материал в рамките на 1 учебен час. Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

Програма:

09:00 – 11:15 Теоретична част: физика на Er:YAG лазерите, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на Er:YAG лазера върху меки и твърди тъкани в устната кухина.
11:15 – 12:00 Въпроси и отговори
12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:30 Демонстрационна част: клинични интервенции с Er:YAG лазер върху предварително подбрани пациенти с патология на меки и твърди тъкани в устната кухина и индикации за лазер-асистирана терапия.
14:30 – 15:00 Обсъждане
15:00 – 15:45 Практическа част: под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват предварително зададени интервенции с Er:YAG лазер върху екстрахирани зъби и животински материал.
15: 45 – 16:00 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.
/кратко описание и разписание по дни и часове, кратни на 45 мин/

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 9 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

9 кредита