dioden

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. МУ-Пловдив, Лазерен център, етаж 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Приложение на диодните лазери в денталната практика“ ще придобият теоретични познания по въпроси, като физика на диодните лазери, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на диодния лазер с дължина на вълната 980 nm върху меки и твърди тъкани в устната кухина. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез клинични демонстрации върху пациенти (от водещия курса) и изпълнение на интервенции с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху животински тъкани (от курсиста). Курсът ще приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност

Теми на курса

Диодните лазерит има разнообразно приложение в различни области на денталната медицина – пародонтология, орална хирургия, ендодонтия, детска дентална медицина и др. Образователната цел на курса е да предостави на обучаващите се основен преглед на клиничните процедури извършвани с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm, информация за правилната експлоатация на апарата, правилата за безопасна работа според стандартите на Curriculum Guidelines and Standards for Dental Laser Education. Курсът обхваща всички аспекти на лазер-асистираното лечение на меките и твърди тъкани в устната кухина.

Теоретична част

В рамките на 3 учебни часа се разглежда основни теоретични въпроси, като физика на диодните лазери, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху меки и твърди тъкани в устната кухина.

Демонстрационна част

В рамките на 2 учебни часа водещият курса демонстрира клинични интервенции с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху предварително подбрани пациенти с патология на меки и твърди тъкани в устната кухина и индикации за лазер-асистирана терапия.

Практическа част

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват предварително зададени интервенции с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху животински тъкани в рамките на 1 учебен час. Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

Програма:

09:00 – 11:15 Теоретична част: физика на диодните лазери, взаимодействия с тъканите, правила за безопасност и клинични приложения на диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху меки и твърди тъкани в устната кухина.

11:15 – 12:00 Въпроси и отговори

12:00 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 14:30 Демонстрационна част: клинични интервенции с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху предварително подбрани пациенти с патология на меки и твърди тъкани в устната кухина и индикации за лазер-асистирана терапия.

14:30 – 15:00 Обсъждане

15:00 – 15:45 Практическа част: под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват предварително зададени интервенции с диоден лазер с дължина на вълната 980 nm върху животински тъкани.

15: 45 – 16:00 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

/кратко описание и разписание по дни и часове, кратни на 45 мин/

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 9 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

9 кредита