Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

CAD/CAM технологиите са неразделна част от съвременната Протетична дентална медицина и осигуряват възможности, както за дизайн на временни и окончателни неснемаеми конструкции, така и за предварителното им планиране.

Целта на настоящия теоретико-практичен курс е да представи препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията, в пълен размер (на англ. full contour) и неснемаеми конструкции, изградени от скелет и инкрустиращ материал (на англ. veneered restorations).

По време на курса ще бъдат описани протоколи за препарация на зъбите за единични корони и мостови конструкции, както и възможности за предварително естетично планиране. Ще бъдат разгледани разликите при изпиляване за CAD/CAM конструкции, изработени монолитно (в пълен размер) и такива с изрязан скелет и нанесени върху него керамични маси, както и разликите в изпиляването на зъбите при снемане на дигитален (с интраорален скенер) и класически отпечатък. Ще бъдат представени и дискутирани собствени клинични случаи.

Съвременните CAD/CAM технологии оптимизират клиничната и лабораторната работа в Протетичната дентална медицина.

Теми на курса

Участниците в курса „Препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“ ще придобият теоретични и практически познания в областа на препарирането на зъби за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията

Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, които ще бъдат представени и обсъдени с помощта на екранни и фотоснимки и видео-демонстрации. Ще бъдат дискутирани и  възможностите за предварително естетично планиране.

Всеки един от участниците в курса ще има възможност да се запознае и самостоятелно да изпълни протоколи за препарация на зъбите за единични корони и мостови конструкции. Ще бъде разграничено изпиляването за CAD/CAM конструкции, изработени монолитно (в пълен размер) от това за конструкции с изрязан скелет и нанесени върху него керамични маси, както и разликите в изпиляването на зъбите при снемане на дигитален (с интраорален скенер) и класически отпечатък.

 

 

ПРОГРАМА

 

9,00-10,30Лекционна част (в Компютърна зала на CAD/CAM Център): проф. Влахова, доц. Христов –  Препарационен дизайн за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията. Клинични случаи

10,30-10,45 – Кафе-пауза

10,45-12,15Демонстрационна част: проф. Влахова, доц. Христов, д-р Томова – Демонстрация на различни препарационни дизайни за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията на фантомни модели във фантомна зала на Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ-Пловдив

12,15-13,00 – Обедна почивка

13,00-15,15Практична част: всеки един от участниците самостоятелно препарира пластмасови зъби на фантомни модели с различни препарационни дизайни за неснемаеми конструкции, изработени по CAD/CAM технологията

15,15-15,30 – Кафе-пауза.

15,30-16,00 – Въпроси, дискусия, обсъждане на клинични случаи.

16,00-16,15 –  Връчване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.