Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

На участниците ще бъде представена една нова концепция за диагностициране на пациенти с различни проблеми в орофациалната система. Разглеждането на човешкото тяло като едно цяло  намира приложение в медицината от времето на Хипократ, а постурологията е тази наука, която обединява специалисти от различни области, за да открие причината, преди започване на каквото и да било лечение. Анализът на общото състояние от всички тях определя времето и възможностите за максимален ефект върху здравето на пациента.

Ще се представи интегрираната клинична постурология и разгледа изследването на  стойката на тялото като важна част от поставянето на точна диагноза. Тя е рационален подход и практика с  тестове за  изследване на хармонията на невромиофасциалния тонус стъпка по стъпка с демонстрации на доброволци от участниците. Много полезно е изследването на компенсаторните възможности на всеки пациент и съответно изграждането на индивидуален подход при лечението. Аргументирано ще се обясни разликата в резултатите на приложението на еднакви стандартизирани методи при цялостна рехабилитация,както  и  в ортодонтията, където при  някои пациенти с еднаква патология няма рецидиви и оплаквания, а при други дискомфорта настъпва още в началото на лечението поради липса на възможности за компенсиране на въздействието. Досегашният редукционистичен подход на изследване и лечение още от времето на Декарт често ограничава лекаря в рамките на тясната му специализация, което води до загуба на оценка на общото състояние на пациента и намален или липсващ ефект за здравето. Човешкият организъм е сложна комплексна система, за която не важат законите на линеарния подход и схемата стимул-реакция. Всички системи и органи са свързани, взаимодействат си и при увреда дават отражение върху стойката на тялото в неговата реакция на гравитацията.  Обучението по постурология от 10 години е включено в учебната програма на денталните факултети, както и при специализациите на зъболекарите в Италия поради възникнали и увеличаващи се правни проблеми от искове на пациенти за  увреждане на общото им състояние(включително стойката) след дентално лечение.

Теми на курса

Защо да участвате в  семинара и какво ще научите!

 • Каква наука е Постурологията и защо е възникнала?
 • Какво е нейното място в съвременната медицина?
 • Как да правите оценка на състоянието на  всеки пациент?
 • Защо стойката е огледало на здравето на човека?
 • Как се обединяват медицина, гнатология и постурология?
 • Как да определите основните причини за промените в организма?
 • Каквo е подологията и значението на стъпалото за целия организъм ?
 • Kak да изградите хипотеза за лечебното въздействие.
 • Как да лекувате с „пертурбации“и RNP
 • Как да мотивирате активното участие на пациента?

Събота 09 март 2024г.

9.30 – 10.00 – Регистрация

10.00 – 11.30 – Какво е постурология и нейната роля в медицината.

Как да започна лечението или защо постурологията е ключова в лечебния план на различни медицински специалисти?

11.30 – 12.00 – Кафе пауза

12.- 13.30 – Отделни части или едно цяло –  постурална организация на тялото.

13.30 -14.30 –  Обяд

14.30 – 16.00 – А дали не е ТМС – значението на оклузията, очите  и ТМС за проблемите в гърба, кръста и шията. Практика и демонстрация

 

Практическият курс включва:

 1. Теоретична част
 2. Демонстрационна част.
 3. Практическа част

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Практическият курс е акредитиран от Акредитационната комисия на МУ - Пловдив

Направление: Без категория