hir

Дата

 ‑ 

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЕДИНИЧНИ РЕЦЕСИИ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ – КОРОНАРНО ПОЗИЦИОНИРАНО ЛАМБО“ ще придобият теоретични познания и практически умения относни хирургичните методи за кореново покритие при единични гингивални рецесии във фронталната област. Ще бъде предоставен и подробно анализиран подбран набор от авторски клинични случаи с този вид пародонтална патология. Курсистите ще бъдат запознати със съвременните класификационни схеми, индикациите и контраиндикациите за хирургично лечение на гингивални рецесии. Теоретичната подготовка ще бъде затвърдена с практична част, която ще позволи на курсистите да придобият мануалност в изпълнението на оперативните интервенции представени в курса. В клиничната част курсистите ще наблюдават операция на живо (от водещия на курса), което ще изгради у тях реална представа за сложността и времетраенето на отделните етапи от демонстрирания хирургичен метод.

Курсът ще приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

В съвременната дентална медицина по отношение на естетиката се диференцират два основни вектора на въздействие – върху „бялата“ и „червената“ естетика. Бялата естетика се занимава с възстановяването на твърдите зъбни тъкани, а червената е свързана с достигането на хармонични меки тъкани, доближаващи се до анатомичната и физиологична норми. Без достигане на тези норми, бялата естетика е безсилна да постигне хармонична усмивка! Образователната цел на курса е да предостави на обучаващите теоретични знания и да развие практични умения, свързани с възстановяване на червената естетика при пациенти с единични рецесии във фронталната област. Ще бъдат представени оперативни подходи за кореново покритие на единични рецесии във фронталната област.

1. Теоретична част – I: В рамките на 3 учебни часа ще бъде разгледани същността, етиологията и клиниката на гингивалните рецесии. Ще бъде представен алгоритъм за поведение на денталния лекар при пациенти с тази нозологична единица в съответствие с консенсуса, приет от Българското общество по пародонтология. Ще бъдат анализирани минималният набор от задължителни изследвания, както и селекцията на пациенти и подготовката им за оперативна интервенция.

2. Теоретична част – II: За 3 учебни часа ще бъдат представени снимкови материали на авторски клинични случаи и подробно анализирани предприетите оперативни интервенции за кореново покритие на гингивални рецесии във фронталната област.

3. Практическа част: Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението, курсистите ще изпълнят предварително зададени оперативни техники за кореново покритие върху животински тъкани в рамките на 2 учебни часа.

4. Клинична част: В рамките на 2 учебни часа водещият на курса ще демонстрира оперативна техника за отстраняване на единични рецесии във фронталната област (коронарно позизионирано ламбо), върху предварително подбрани пациенти при съответните индикации.

 

Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

 

 

Програма:

8 октомври

09:00 – 11:15 Теоретична част: Гингивални рецесии – етиология, клиника, диагностика, диференциална диагноза и методи за лечение. Подготовка и селекция на пациент за пародонтална хирургия.

11:15 – 12:00 Въпроси и отговори

12:00 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 15:30 Представяне на авторски клинични случаи с гингивални рецесии; Анализ на клиничните случаи и проведеното лечение (оперативни интервенции по различни методи и степен на трудност).

15:30 – 16:00 Обсъждане

 

9 октомври

09:00 – 10:30 Практическа част: Курсистите повтарят индивидуално изпълнението на предварително демонстрирана оперативна техника за кореново покритие върху животински тъкани под наблюдение и при асистенция на водещия обучението.

 

11:00 –12:30: Клинична част: Водещият на курса демонстрира оперативна техника (коронарно позиционирано ламбо) за покриване на единични рецесии във фронталната област върху селектирани пациенти.

 

12:30 – 13:00 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

/кратко описание и разписание по дни и часове, кратни на 45 мин/

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 15 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

15 кредита