Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3, Лазерен дентален център, етаж 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Ефективният контрол на биофилма от страна на пациента, както и следването на адекватна поддържаща програма са от основна важност за постигането на дългосрочен успех на имплантологичното лечение. Поради особеностите на периимплантните меки тъкани (ограничено кръвоснабдяване, липса на директно прикрепване с имплантната повърхност), техния защитен потенциал е лимитиран в сравнение с гингивата, поради което биофилмът води го по-бързо протичаща възпалителна реакция с по-голям обем инфилтрация. Изследванията, които изучават влиянието на самостоятелния плаков контрол върху периимплантите, показват много силна зависимост между двете. Лошия плаков контрол се смята за един от най-големите предиктори за възникването на перимукозит и периимплантит.

Теми на курса

1. Теоретична част: В рамките на 3 учебни часа се разглежда основни теоретични въпроси, като периимплантно здраве и поддържаща пародонтална терапия при пациенти с дентални импланти. Основен акцент в лекцията са методите за контрол на биофилма и средствата за почистване и деконтаминация на имплантната поврхност (механични, химични, физични). Ще бъде дискутирана подробно съвременната схема за лечение на биологичните усложнения – Cumulative interceptive supportive therapy.

      2. Демонстрационна част: В рамките на 1 учебен час водещият курса ще демонстрира хигиенен протокол за почистване на дентални импланти върху типодонт.

      3. Практическа част: Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват хигиенен протокол за почистване на дентални импланти върху типодонти в рамките на 2 учебни часа. Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

 

Програма:

09:00 – 11:15 Теоретична част: Периимплантното здраве. Поддържаща пародонтална терапия при пациенти с дентални импланти. Контрол на биофилма. Средства за почистване и деконтаминация на имплантната поврхност (механични, химични, физични) – критичен анализ. Съвременна схема за лечение на биологичните усложнения – Cumulative interceptive supportive therapy.

11:15 – 12:00 Въпроси и отговори

12:00 – 13:00 Обедна почивка

13:00 – 14:30 Демонстрационна част: Хигиенен протокол за почистване на денталните импланти.

14:30 – 15:00 Обсъждане

15:00 – 15:45 Практическа част: под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват хигиенен протокол за почистване на дентални импланти върху типодонти.

15: 45 – 16:00 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

/кратко описание и разписание по дни и часове, кратни на 45 мин/

 

Теми на курса

Участниците в курса „Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти“ ще придобият теоретични познания по въпроси, касаещи периимплантното здраве и поддържащата пародонтална терапия при пациенти с дентални импланти. Основен акцент в обучението е контролът на биофилма и средствата за почистване и деконтаминация на имплантната поврхност (механични, химични, физични). Ще бъде дискутирана подробно съвременната схема за лечение на биологичните усложнения – Cumulative interceptive supportive therapy. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез демонстрация (от водещия обучението) и повторение (от всеки курсист) на хигиенен протокол за почистване на дентални импланти върху типодонти. Курсът ще приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 9 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.