Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците: да получат базова информация за CAD/CAM технологиите. Да се запознаят с материалите използвани за изработване на протетични конструкции в компютърно подпомогнатата дентална медицина. Да придобият практически опит, чрез създаване на виртуална реплика на протезното поле с различни скенери – интраорални и лабораторни и да усвоят дигитално проектиране на единична корона.

Теми на курса

Предимствата на CAD/CAM технологията се дължат на компютърното моделиране и изключителна точност на конструкциите, при която субективните грешки са почти невъзможни. Използват се съвременни материали, отговарящи на естетика, здравина, трайност, лесна обработка.
Теоретико-практическият курс е насочен към лекари по дентална медицина, които искат да обогатят познанията и уменията си в сферата на CAD/CAM денталната медицина. Целта на курса е да се представят ключови елементи в технологията и изградят базови умения за работа при дигитален и хибриден, клиничен и лабораторен протоколи.
Теоретико-практическият курс включва теоретична, демон-страционна и практическа част.
Теоретичната част е разделена на три модула:
В модул едно с продължителност 45 минути д-р Стефан Златев, дм разглежда основните принципи на CAD/CAM технологията, компютърните системи предназначени за CAD и основните триизмерни файлови формати.
В модул две с продължителност 45 минути проф. д-р Ангелина Влахова, дм представя материали за изработване на протезни конструкции чрез системите за фрезоване и 3D принтиране.
В модул три с продължителност 45 минути д-р Виктор Хаджигаев разглежда протоколите и апаратурата за създаване на виртуална реплика на протезното поле.
Демонстрационната част е с обща продължителност 135 минути и включва демонстрация на работа с два интраорални скенера (проф. д-р А. Влахова, д-р Стефан Златев), лабораторен скенер(д-р Виктор Хаджигаев) и дигитално проектиране на единична корона.
Практическата част е с продължителност 210 минути и включва снемане на дигитален отпечатък с два интраорални скенера – клинично и на фантомни модели, сканиране на гипсови модели с лабораторен скенер и дизайн на единична корона по предварително подготвен модел от всички участници в курса.

ПРОГРАМА
9:00 – 9:45 – доц. Д-р Стефан Златев, дм CAD/CAM технологии. Компютърни системи, предназначени за CAD. Основни триизмерни файлови формати.
9:45 – 10:00 – Дискусия/Кафе-пауза
10:00 – 10:45 – проф. А. Влахова, дм – Материали за изработване на протезни конструкции по CAD/CAM технологията чрез фрезоване и 3D принтиране.
11:00 – 11,45 – д-р В. Хаджигаев – Интраорални и лабораторни скенери. Протокол на сканиране.
11:45 – 12:00 – Дискусия
12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 16:00 – Практична част: Участниците се разделят по двойки и снемат дигитални отпечатъци един на друг с интраорален скенер, Сканиране на модел с лабораторен скенер. Дизайн на единична коронка.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 12 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

12 кредита