иенвьпь

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация ще придобият теоретични и практически познания по въпроси, като съвременна концепция за минимално-инвазивно лечение на зъбния кариес, основни елементи и клинични стъпки при прилагането на техниката на кариесна инфилтрация по апроксималните и вестибуларните зъбни повърхности. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез клинични демонстрации върху пациент (от водещия на курса) и повторение на същите процедури върху фантомни и/или екстрахирани зъби от курсистите. Курсът ще приключи с индивидуално попълване на финален оценъчен тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

Теми на курса

Въведение. Минималната интервенция е основна цел на съвременната кариесна терапия. Наблюдава се промяна на парадигмата в кариесологията от класическото схващане „препариране и обтуриране“ към нова философия „лекуване и запечатване“. Кариесът е сравнително бавно прогресиращ процес, което дава възможност да бъде повлиян и стациониран във всеки един момент, и налага преосмисляне на ранната инвазивна интервенция. Общите стратегии за справяне с началния кариес се фокусират или върху реминерализацията, или върху инвазивното му лечение. Алтернативна терапия за стациониране на начални кариозни лезии е инфилтрацията им със светлиннополимеризиращи пластмаси. Целта е да се запечатат порите в лезията и  да се предотврати навлизане на киселини. Кариесната инфилтрация запълва съществуващата терапевтична празнина между чистата профилактика и оперативното лечение и напълно отговаря на концепцията за минимална интервенция в денталната медицина.

В теоретична част се разглеждат основни теоретични и практически въпроси, като:

  • Съвременна концепция за развитието на зъбния кариес.
  • Минимално-инвазивни принципи в кариесологията.
  • Методи и средства за ранна диагностика на кариесните лезии. Възможности за клинично приложение и критичен анализ.
  • Методи и средства за неоперативно, микро-инвазивно и минимално-инвазивно лечение за зъбния кариес.
  • Кариесната инфилтрация – мост между оперативно и неоперативно лечение на кариес. Същност, показания и противопоказания, протокол на работа, особености при инфилтриране, предимства на метода.

 

В демонстрационната част водещият курса запознава участниците с основните елементи и клинични стъпки при прилагането на техниката на инфилтрация, както и с инструментите и пособията, подпомагащи и осигуряващи успех на процедурата. Извършва се демонстрация на техниката кариесна инфилтация върху пациент/и с кариесни лезии по апроксималните (ICON Proximal, DMG) и/или гладки зъбни повърхности (ICON Vestibular, DMG), предварително диагностицирани с оптично средство за кариесна диагностика и дигитална рентгенография в захапка.

В практическата част под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват следните интервенции – инфилтриране на симулирана кариесна лезия по апроксималната повърхност на дистален зъб на фантомни модели и инфилтриране на бели петна по вестибуларната повърхност на екстрахирани зъби. Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

 

 

Програма:

 

09:00-10:30 Теоретична част:

  1. Съвременна концепция за развитието на зъбния кариес.
  2. Минимално-инвазивни принципи в кариесологията.
  3. Методи и средства за ранна диагностика на кариесните лезии. Възможности за клинично приложение и критичен анализ.
  4. Методи и средства за неоперативно, микро-инвазивно и минимално-инвазивно лечение за зъбния кариес.
  5. Кариесната инфилтрация – мост между превантивно и оперативно лечение на зъбен кариес. Същност, показания и противопоказания, техника и протокол на работа, особености при инфилтриране, предимства на метода.

 

10:30-11:00 Въпроси и отговори

 

11:00-12:30 Демонстрационна част:

Запознаване на участниците с основните елементи и клинични стъпки при прилагането на техниката на инфилтрация, както и с инструментите и пособията, подпомагащи и осигуряващи успех на процедурата. Демонстрация на техниката кариесна инфилтация върху пациент/и с кариесни лезии по апроксималните (ICON Proximal, DMG) и/или вестибуларни зъбни повърхности (ICON Vestibular, DMG), предварително диагностицирани с оптично средство за кариесна диагностика и дигитална рентгенография в захапка.

 

12:30-13:30 Обедна почивка

 

13:30-15:45 Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението курсистите изпълняват следните интервенции – инфилтриране на симулирана кариесна лезия по апроксималната повърхност на дистален зъб на фантомни модели и инфилтриране на бели петна по вестибуларната повърхност на екстрахирани зъби.

 

15:45 – 16.30 Попълване на финален оценъчен тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на участника 12 кредита

Кредити

12 кредита