Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Целта на теоретико-практичния курс е да бъдат представени и демонстрирани от лекторите и упражнени на практика от участниците работни протоколи за снемане на класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране.

По време на курса ще бъдат показани техники за снемане на класически отпечатъци с различни видове отпечатъчни материали, както и начини за интраорално сканиране и получаване на сегментни отпечатъци, такива от цяла зъбна редица, захапки и сканиране на движение, както и варианта за снемане на дигитален отпечатък при много на брой изпилени зъби чрез заключване на повърхността чрез видео-демонстрации от реални клинични случаи. Ще бъдат представени и обсъдени собствени клинични случаи на пациенти с неснемаеми конструкции, изработени по класически и по дигитални отпечатъци.

Всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме различни видове класически и дигитални отпечатъци за неподвижното зъбопротезиране от фантомни модели с пластмасови зъби.

Теми на курса

Участниците в курса „Класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране“ ще придобият теоретични и практически познания по отношение на протоколите, материалите, инструментите и апаратурата за снемане на аналогови и цифрови отпечатъци за неснемаеми конструкции.

По време на курса ще бъдат представени и демонстрирани техники за класически отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране с различни видове отпечатъчни материали, както и различни начини за интраорално сканиране. Ще бъдат представени и обсъдени собствени клинични случаи на пациенти с неснемаеми конструкции, изработени по класически и по дигитални отпечатъци.

Всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме класически и дигитални (с интраорален скенер Trios, 3Shape) отпечатъци от фантомни модели с пластмасови зъби.

Курсът ще приключи с въпроси, дискусия, обсъждане на клинични случаи и връчване на сертификати.

ПРОГРАМА

9,00-10,30Лекционна част (в Компютърна зала на CAD/CAM Център): проф. Влахова, доц. Златев – Класически и дигитални отпечатъци в неподвижното зъбопротезиране. Клинични случаи

10,30-10,45 – Кафе-пауза

10,45-12,15Демонстрационна част: проф. Влахова, доц. Златев, д-р Томова – Демонстрация на класически и дигитални отпечатъци в CAD/CAM Центъра.

12,15-13,00 – Обедна почивка

13,00-15,15Практична част: всеки един от участниците самостоятелно снема класически и дигитални отпечатъци от фантомни модели с пластмасови зъби

15,15-15,30 – Кафе-пауза

15,30-16,00 – Въпроси, дискусия, обсъждане на клинични случаи.

16,00-16,15 –  Връчване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран практически курс по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.