ендо-курс

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

 

 1. Запознаване с основните теории за оформяне на кореноканалното пространство, техните предимства и недостатъци;
 2. Запознаване с предимствата и недостатъците на техниките за машинна обработка на кореновите канали с ротационни машинни Ni-Ti пили;
 3. Запознаване с някои особености при приложението на ръчните инструменти в ендодонтско лечение;
 4. Придобиване на допълнителен опит за характеристика на кореноканалната система след етапите на почистване и оформяне и критериите, на които трябва да отговаря за преминаване към етап на запълване;
 5. Запознаване с особеностите при работа с машинни ендодонтски пили от последно поколение Ni-Ti сплав.
 6. Придобиване на допълнителен опит за анализ на ендодонтския кавитет.

Теми на курса

Кратко и конкретно описание на включения материал в теоретична, демонстрационна и практическа част

Оформянето на кореноканалното пространство при ендодонтско лечение от една страна създава предпоставки за добра иригация, а от друга условия за добро обтуриране. Богатата гама системи за машинна обработка на кореновите канали представлява възможност за лесен достъп на лекарите по дентална медицина до съвременни средства за качествено ендодонтско лечение. В различни клинични ситуации предпочитания се дават на ръчните техники, които се определят като по-ниско рискови за възникване на усложнения, най-вероятно поради по-добрия контрол по време на работа. Комбинацията между двете групи или т.нар. хибридни техники на обработка на кореновите канали може да се определи като предпочитан подход.

 Лекционна част

Ще бъдат разисквани:

 1. Основните концепции за оформяне на кореноканалното пространство;
 2. Предимства и недостатъци на техниките за обработване на коренови канали;
 3. Анализ на влиянието на ръчните и машинни техники, използвани при механичната обработка на кореновите канали, върху краткотрайните и дълготрайните резултати от лечението;
 4. Характеристика на оформения коренов канал преди етап на обтуриране.

Демонстрационната част

 1. Оформяне на кореноканалното пространство на екстрахиран зъб с машинни инструменти под увеличение с микроскоп;
 2. Оформяне на кореноканалното пространство на пластмасов модел с машинни инструменти под увеличение с микроскоп.

Практическата част

 1. Анализ на ендодонтският достъп на предварително подготвените от всеки участник екстрахирани зъби;
 2. Оформяне на кореноканалното пространство със система за машинна обработка;
 3. Анализ на оформените коренови канали;
 4. Дискутиране на трудностите, които възникват по време на работа.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 7.5 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

7.5 кредита