Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Ортодонтското лечение винаги има една и съща цел: постигане на естетика и правилна функция. Още през 2002 Френската Здравна Организация отчете повтарящ се проблем: рецидива. За да ограничим и дори избегнем рецидива, трябва да погледнем по-обхватно на зъбно-челюстната деформация, която е само симптом. Трябва да разгледаме пациента като едно цяло: да говорим за функции, дисфункции и парафункции. Излизайки от рамката на малоклузията, ние осигуряваме по-добър лицево-челюстен растеж, функционално и естетично съзъбие и като черешка на тортата – стабилност.
Целта на курса е да Ви дадем всички рецепти, за да предлагате на пациентите си най-доброто лечение с адаптиран протокол, илюстриран с множество клинични случаи.

Теми на курса

Целта на концепцията за миофункционалната терапия е интерсептиране на малоклузиите, за да се неутрализира функционалната матрица и да освободи естествения растеж на индивида. Прилагайки усвоените знания от лекционния курс, лекарите по дентална медицина могат да използват в практиката си миофункционалните апарати за профилактиране и ранно лечение на дисфункциите – неправилно гълтане, устно дишане, проблеми със стойката на пациента, въздействие за нормализиране тонуса на мускулите в лицево-челюстната област и освобождаване движенията и осигуряване нормалното развитие на темпоромандибуларната става

ПРОГРАМА

НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС “Диагностика и лечение с миофункционална терапия на дисфункциите в ранна детска възраст и юноши“, която ще бъде изнесена от Doctor Olivier SETBON –Orthoplus – Париж, Франция на 14.10.2023 г. /събота/

9.00 – 10.00 ч. – Регистрация
10.00 – 11.30 ч. –Лекция I част -„Профилактика с миофункционална терапия на дисфункциите“
11.30 – 11.45 ч. – Търговска презентация
11.45 – 12.00 ч. – Кафе пауза
12.00 – 13.30 ч. – Лекция II част – „Диагностика на дисфункциитепри миофункционална терапия в ранна детска възраст“
13.30 – 14.30 ч. – Обедна почивка
14.30 – 16.00 ч. – Лекция III част – „Лечение на дисфункциите с миофункционална терапия в ранна детска възраст“
16.00 – 16.15 ч. – Търговска презентация
16.15 – 16.30 ч. – Кафе пауза
16.30 –18.00 ч. – Лекция IV част – „Диагностика и лечение на дисфункциите с миофункционална терапия в юношеска възраст“ – Дискусия

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Практическият курс е акредитиран от Акредитационната комисия на МУ - Пловдив.

Направление: Ортодонтия