Biokeramika

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3 Фантомна зала, Катедра оперативно зъболечение и ендодонтия, етаж 1 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение“ – втори модул Биокерамика и ендодонтско лечение ще придобият теоретични и практически познания по въпроси, като:

 • какво е истински биокерамичен ендодонтски сийлър;
 • кои техники са индицирани за приложение с тях;
 • как да подберем най-подходящия материал за конкретния клиничен случай;
 • какво е биокерамична моноблок ендодонтска обтурация и предлага ли тя истинско предимство при ендодонтско лечение;
 • как се осъществява хидравлична кондензация на биокерамичен ендодонтски сийлър;
 • кои са предимствата и недостатъците на различните методи за нанасяне на БКС в кореновия канал;
 • яснота относно ефективността на различни техники и средства за отстраняване на БКС от кореновия канал.

Теми на курса

Въведение: Биокерамичните сийлъри (БКС) са най-новия вид ендодонтски сийлъри, представящи изключителни физико-механични и биологични характеристики. Съществуват препарати, които въпреки че са представяни като „биокерамични ендодонтски сийлъри“, не притежават биоактивни свойства и не следва да се използват аналогично на истинските БКС. Дефинирането и класифицирането на тези материали би улеснило както клиницистите, така и изследователите в избора на оптимален материал и техника за ендодонтска обтурация. Хидравличната кондензация е резултат на еволюцията на студените техники за запълване на кореновите канали, предлагаща предвидими клинични резултати в комбинация с улеснен протокол на работа. Комбинацията с биокерамично импрегнирани гутаперкови щифтове води до моноблок ендодонтска обтурация с биоактивни свойства, осигуряваща дългосрочен успех на лечението.

 1. Теоретична част: В рамките на 2 учебни часа се разглеждат основни теоретични и практически въпроси, като:
 • История на каналопълнежните средства;
 • История на техниките за обтуриране на корено-каналната система;
 • Биокерамични ендодонтски сийлъри – дефиниция и класификация;
 • Подготовка на кореновия канал – създаване на условия за проявяване на биоактивните качества на биокерамичните ендодонтски сийлъри;
 • Хидравлична кондензация – определение и стъпки на изпълнение;
 • Биокерамична моноблок концепция.
 • Отстраняване на биокерамични ендодонтски сийлъри – критичен анализ на различните средства и методи.
 1. Демонстрационна част: В рамките на 2 учебни часа водещия курса запознава участниците с достъпните на българския пазар представители от групата на биокерамичните ендодонтски сийлъри. Следва демонстрация на хидравлична кондензация на различните групи биокерамични сийлъри при еднокоренови и многокоренови зъби. Демонстрациите са върху фантомни модели и/или екстрахирани зъби.
 2. Практическа част: Под наблюдение и при асистенция на водещите обучението в рамките на 3 учебни часа курсистите изпълняват следните интервенции – подготовка на кореновия канал за приемане на биокерамичен сийлър и обтуриране чрез техниката на хидравлична кондензация и биокерамичен сийлър на фантомни модели и/или екстрахирани зъби. Курса приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

 

Програма:

09:00-10:30 Теоретична част:

 1. История на каналопълнежните средства;
 2. История на техниките за обтуриране на корено-каналната система;
 3. Биокерамични ендодонтски сийлъри – дефиниция и класификация;
 4. Подготовка на кореновия канал – създаване на условия за проявяване на биоактивните качества на биокерамичните ендодонтски сийлъри;
 5. Хидравлична кондензация – определение и стъпки на изпълнение;
 6. Биокерамична моноблок концепция.
 7. Отстраняване на биокерамични ендодонтски сийлъри – критичен анализ на различните средства и методи.

 

10:30-11:00 Въпроси и отговори

 

11:00-12:30 Демонстрационна част:

Запознаване на участниците с достъпните на българския пазар представители от групата на биокерамичните ендодонтски сийлъри. Демонстрация на хидравлична кондензация на различните групи биокерамични сийлъри при еднокоренови и многокоренови зъби. Демонстрациите са върху фантомни модели и/или екстрахирани зъби.

 

12:30-13:30 Обедна почивка

 

13:30-15:30 Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещите обучението курсистите изпълняват следните интервенции – подготовка на кореновия канал за приемане на биокерамичен сийлър и обтуриране чрез техниката на хидравлична кондензация и биокерамичен сийлър на фантомни модели и/или екстрахирани зъби.

 

15:30 – 16:15 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на участника 10,5 кредита

Кредити

10,5 кредита