Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, Компютърна зала CAD/CAM, партерен етаж Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Целта на теоретико-практичния курс е участниците да бъдат запознати с конструкционните принципи, с основните протоколи за аналогово и дигитално снемамемо и неснемаемо протезиране върху импланти, с предимствата и недостатъците на винтово-фиксираните и на циментиращите се конструкции върху импланти и с възможни протетични усложнения в Денталната имплантология и начините за справяне с тях. Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, които ще бъдат представени чрез екранни и фотоснимки и ще бъдат дискутирани.

По време на курса ще бъдат демонстрирани от лекторите и упражнени на практика от участниците работни протоколи за снемане на аналогови и цифрови отпечатъци за протезиране върху импланти.

По време на практичната част всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме различни видове класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

Теоретико-практичният курс ще приключи с въпроси, дискусия, обсъждане на клинични случаи и връчване на сертификати.

 

Теми на курса

Протезирането върху импланти винаги е било предизвикателство пред лекарите по дентална медицина. Поставянето на имплантите в т.нар. „протетично правилна позиция“ играе ключова роля за оптималното им натоварване и дългогодишно функциониране чрез фиксирани и снемаеми протезни конструкции.

 

Участниците в курса „Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“ ще придобият теоретични и практически познания по отношение на материалите, методите, инструментите и апаратурата за класическо и дигитално протезиране върху импланти.

Участниците да бъдат запознати с конструкционните принципи, с основните протоколи за аналогово и дигитално снемамемо и неснемаемо протезиране върху импланти, с предимствата и недостатъците на винтово-фиксираните и на циментиращите се конструкции върху импланти и с възможни протетични усложнения в Денталната имплантология и начините за справяне с тях. Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, които ще бъдат представени чрез екранни и фотоснимки и ще бъдат дискутирани.

По време на практичната част всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме различни видове класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

 

 

ПРОГРАМА

„Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“

9,00-10,30Лекционна част (в Компютърна зала на CAD/CAM Център): проф. Влахова (90 мин.)– Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти. Клинични случаи

10,30-10,45 – Кафе-пауза

10,45-12,15Демонстрационна част: доц. Златев, доц. Христов (90 мин.) – Демонстрация на аналогови и цифрови отпечатъци за протезиране върху импланти в CAD/CAM Центъра.

12,15-13,00 – Обедна почивка

13,00-16,00Практична част (180 мин.): проф. Влахова, доц. Златев, доц. Христов – всеки един от участниците самостоятелно снема класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

16,00 –  Връчване на сертификати.

*Ангажираност на водещите курса:

проф. Влахова – лекционна част – 90 мин., доц. Златев и доц. Христов еднакво ангажирани в демонстрационна част – всеки по 90 мин.; проф. Влахова, доц. Златев и доц. Христов са ангажирани еднакво с практичната част (всеки по 180 мин.)

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран практически курс
Курсът се провежда в партньорство с фирма Ел Ем Пи Дентал ЕООД - официален вносител на AB-Dental за България.