Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, компютърна зала CAD\CAM Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Целта на теоретико-практичния курс е участниците да бъдат запознати с конструкционните принципи, с основните протоколи за аналогово и дигитално снемамемо и неснемаемо протезиране върху импланти, с предимствата и недостатъците на винтово-фиксираните и на циментиращите се конструкции върху импланти и с възможни протетични усложнения в Денталната имплантология и начините за справяне с тях. Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, които ще бъдат представени чрез екранни и фотоснимки и ще бъдат дискутирани.

По време на курса ще бъдат демонстрирани от лекторите и упражнени на практика от участниците работни протоколи за снемане на аналогови и цифрови отпечатъци за протезиране върху импланти.

По време на практичната част всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме различни видове класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

Теоретико-практичният курс ще приключи с въпроси, дискусия, обсъждане на клинични случаи и връчване на сертификати.

Теми на курса

Протезирането върху импланти винаги е било предизвикателство пред лекарите по дентална медицина. Поставянето на имплантите в т.нар. „протетично правилна позиция“ играе ключова роля за оптималното им натоварване и дългогодишно функциониране чрез фиксирани и снемаеми протезни конструкции.

 

Участниците в курса „Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“ ще придобият теоретични и практически познания по отношение на материалите, методите, инструментите и апаратурата за класическо и дигитално протезиране върху импланти.

Участниците да бъдат запознати с конструкционните принципи, с основните протоколи за аналогово и дигитално снемамемо и неснемаемо протезиране върху импланти, с предимствата и недостатъците на винтово-фиксираните и на циментиращите се конструкции върху импланти и с възможни протетични усложнения в Денталната имплантология и начините за справяне с тях. Теоретичната част ще бъде илюстрирана със собствени клинични случаи, които ще бъдат представени чрез екранни и фотоснимки и ще бъдат дискутирани.

По време на практичната част всеки един от участниците ще има възможност самостоятелно да снеме различни видове класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

 

 

ПРОГРАМА

„Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти“

9,00-10,30Лекционна част (в Компютърна зала на CAD/CAM Център): проф. Влахова (90 мин.)– Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти. Клинични случаи

10,30-10,45 – Кафе-пауза

10,45-12,15Демонстрационна част: доц. Златев, доц. Христов (90 мин.) – Демонстрация на аналогови и цифрови отпечатъци за протезиране върху импланти в CAD/CAM Центъра.

12,15-13,00 – Обедна почивка

13,00-16,00Практична част (180 мин.): проф. Влахова, доц. Златев, доц. Христов – всеки един от участниците самостоятелно снема класически и дигитални отпечатъци от лабораторни модели с имплантатни аналози – техника със затворена лъжица (със затворени трансфери), техника с отворена лъжица (с отворени трансфери) и дигитална техника (с интраорален скенер Trios, 3Shape и тела за сканиране).

16,00 –  Връчване на сертификати.

*Ангажираност на водещите курса:

проф. Влахова – лекционна част – 90 мин., доц. Златев и доц. Христов еднакво ангажирани в демонстрационна част – всеки по 90 мин.; проф. Влахова, доц. Златев и доц. Христов са ангажирани еднакво с практичната част (всеки по 180 мин.)

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 12 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

12 кредита