Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, етаж 1, фантомна зала Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Адхезивни стратегии при композитни възстановявания – клинични решения и техники на приложение“ ще придобият теоретични и практически познания по въпроси, като златни стандарти в адхезията, правила и техника за работа при различни клинични ситуации в дъвкателната зона и областта на усмивката, адхезивна кавитетна препарация и възстановяване на молар при ограничена и екстензивна кариесна лезия, както и при коронарна фрактура във фронта. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез демонстрации върху фантомни и/или екстрахирани зъби (от водещия на курса) и повторение на същите процедури от курсистите. Курсът ще приключи с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

Композитните възстановявания са част от ежедневната работа на лекаря по дентална медицина. Изборът на адхезивна система и техниката за приложението й са ключови фактори за постигане на дълготрайна, добре адаптирана и функционална обтурация. Трудните клинични решения при композитните възстановявания се допълват от предизвикателствата, свързани с удоволетворяване както на естетическите параметри, така и гарантиране на  устойчивост в условия на дъвкателни, температурни и киселинни атаки.

09:00-10:30 Теоретична част:

  • История и настояще на адхезивната стратегия;
  • Големи иновации в адхезията, които гарантират устойчивост на връзката в условията на дъвкателини, температурни и киселинни атаки;
  • Златни стандарти в адхезията за емайла, дентина и повърхността на биоматериали. Критичен анализ;
  • Правила и техника за работа при различни клинични ситуации в дъвкателната зона и областта на усмивката.
  • Избор на адхезивна система и композитен материал при специфични клинични ситуации: висок риск от кариес, бруксизъм, коронарна фрактура при остра травма.

10:30-11:00 Въпроси и отговори

11:00-12:30 Демонстрационна част:

Запознаване на участниците с достъпните на българския пазар златни стандарти адхезивни системи, конвенционални и течни композити, високонапълнени композиционни материали, както и с инструментите и матрични системи, подпомагащи доброто възстановяване. Демонстрация на адхезивна кавитетна препарация и възстановяване на молар при ограничена и екстензивна кариесна лезия, както и при симулирана фрактура във фронта. Демонстрациите са върху фантомни модели.

12:30-13:30 Обедна почивка

13:30-16:30 Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението, курсистите изпълняват следните интервенции – адхезивна и екстензивна кавитетна препарация и възстановяване на молар, обтуриране на симулирана коронарна фрактура на централен резец на фантомни модели.

16:30 – 17:15 Попълване на оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на участника 12 кредита

Кредити

12 кредита