Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, етаж 1 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност“ ще придобият теоретични и практически познания по въпроси, като: избор на адхезивна система, композитен цимент и метод за функционализация при различни клинични ситуации; правила и техника за работа при различни клинични ситуации в дъвкателната зона и областта на усмивката; екстензивна комплексна кавитетна препарация със защита на туберкулите и изработване на индиректна композитна обтурация чрез прилагане на индициран метод за функционализация и композиционен цимент. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез демонстрации върху фантомни и/или екстрахирани зъби (от водещия на курса) и повторение на същите процедури от курсистите. Курсът ще приключи с индивидуално попълване на оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

Въведение. Индиректнтите естетични възстановявания са част от ежедневната работа на лекаря по дентална медицина. Изборът на метод за функционализация на повърхността на индиректното възстановяване за целите на дълготрайното циментиране към кавитетните стени е комплексно и предизвикателно клинично решение, свързано с различни фактори: вид на материала за индиректно обтуриране, тип адхезивн цимент, зона на възстановяване и др. Техниката за приложение на всички компоненти в протокола за циментиране са ключови фактори за постигане на дълготрайна, добре адаптирана и функционална индиректна обтурация.

09:00-10:30 Теоретична част:

  • История и настояще на адхезивната стратегия;
  • Големи иновации в адхезията, които гарантират устойчивост на връзката в условията на дъвкателини, температурни и киселинни атаки;
  • Златни стандарти в адхезията за емайла, дентина и повърхността на биоматериали. Критичен анализ;
  • Правила и техника за работа при различни клинични ситуации в дъвкателната зона и областта на усмивката.
  • Избор на адхезивна система, композитен цимент и метод за функционализация при различни клинични ситуации.

 

10:30-11:00 Въпроси и отговори

11:00-12:30 Демонстрационна част:

Запознаване на участниците с достъпните на българския пазар златни стандарти адхезивни системи, композитни цименти, праймери за функционализация, както и с инструментите, подпомагащи доброто възстановяване. Демонстрация на екстензивна комплексна кавитетна препарация със защита на туберкулите и изработване на индиректна композитна обтурация. Представят се различни методи за функционализация и се престъпва към циментиране. Демонстрациите са върху фантомни модели.

12:30-13:30 Обедна почивка

13:30-16:30 Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещия обучението, курсистите изпълняват следните интервенции – екстензивна комплексна кавитетна препарация със защита на туберкулите и изработване на индиректна композитна обтурация чрез прилагане на индициран метод за функционализация и композиционен цимент на фантомни модели.

16:30 – 17:15 Попълване на оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитиран по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС и носи на участника 12 кредита

Кредити

12 кредита