Архив: Курсове

Курсове.

Техники на изпиляване за цели обвивни корони. Прагова и вертикална зъбна препарация. Методи за снемане дигитални и аналогови отпечатъци