Център за продължаващо обучение
в денталната медицина (ПОДЕМ)

Курсове и конгреси в различни области на денталната медицина

Предстоящи курсове

Първо най-скорошните
Филтрирай по направление
Детска дентална медицина [0]
Дигитална дентална медицина [0]
Лазерна дентална медицина [2]
Образна диагностика и дентална алергология [0]
Оперативно зъболечение и ендодонтия [4]
Орална патология [0]
Орална хирургия и имплантология [1]
Ортодонтия [1]
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица [1]
Протетична дентална медицина [0]
Реконструктивна дентална медицина [0]
Премахни филтрите
иенвьпь

Дата

след 29 дни

Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3
диоден лазер

Дата

след 84 дни

Приложение на диодните лазери в денталната практика

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3, Лазерен дентален център, етаж 3
doc_Tomov_lazery

Дата

след 98 дни

„Приложение на Er:YAG лазерите в денталната практика“, Модул 1

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3, Лазерен дентален център, етаж 3
Implant

Дата

след 112 дни

Пародонтална поддръжка при пациенти с импланти

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. Христо Ботев 3, Лазерен дентален център, етаж 3

Дата

след 57 дни

Адхезивни стратегии при композитни възстановявания – клинични решения и техники на приложение

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, етаж 1, фантомна зала

Дата

след 71 дни

Адхезивни протоколи при индиректни естетични възстановявания – надеждност и дългосрочност

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, етаж 1
Biokeramika

Дата

след 64 дни

Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3 Фантомна зала, Катедра оперативно зъболечение и ендодонтия, етаж 1
хирургия

Дата

след 99 дни

Хирургичен шев в денталната медицина – основни принципи, материали и техники

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев, 3

Дата

след 36 дни

Invisalign алайнери срещу конвенционалните брекети – мотивираният избор. Един нов обзор в съвременната ортодонтия

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 3