Център за продължаващо обучение
в денталната медицина (ПОДЕМ)

Курсове и конгреси в различни области на денталната медицина

Предстоящи курсове

Първо най-скорошните
Филтрирай по направление
Детска дентална медицина [0]
Дигитална дентална медицина [0]
Лазерна дентална медицина [0]
Образна диагностика и дентална алергология [0]
Оперативно зъболечение и ендодонтия [0]
Орална патология [0]
Орална хирургия и имплантология [0]
Ортодонтия [0]
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица [0]
Протетична дентална медицина [0]
Реконструктивна дентална медицина [0]
Премахни филтрите