Център за продължаващо обучение
в денталната медицина (ПОДЕМ)

Курсове и конгреси в различни области на денталната медицина

Предстоящи курсове

Първо най-скорошните
Филтрирай по направление
Детска дентална медицина [0]
Дигитална дентална медицина [0]
Лазерна дентална медицина [0]
Образна диагностика и дентална алергология [0]
Оперативно зъболечение и ендодонтия [3]
Орална патология [0]
Орална хирургия и имплантология [1]
Ортодонтия [0]
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица [1]
Протетична дентална медицина [0]
Реконструктивна дентална медицина [0]
Премахни филтрите
dioden

Дата

след 10 дни

Приложение на диодните лазери в денталната практика

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. "Христо Ботев" 3, Лазерен център, етаж 3.
иенвьпь

Дата

след 11 дни

Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3

Дата

след 53 дни

ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ – КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботов" 3
Biokeramika

Дата

след 26 дни

Биокерамика: Преминаване в четвъртото измерение

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо Ботев 3, фантомна зала Катедра оперативно зъболечение и ендодонтия
МТА

Дата

след 26 дни

Приложение на МТА-базирани материали при трудни ендодонтски случаи

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо ботев 3, зала етаж 1 и клинична зала катедра ОЗЕ етаж 3