Център за продължаващо обучение
в денталната медицина (ПОДЕМ)

Курсове и конгреси в различни области на денталната медицина

Предстоящи курсове

Първо най-скорошните
Филтрирай по направление
Детска дентална медицина [0]
Дигитална дентална медицина [0]
Лазерна дентална медицина [2]
Образна диагностика и дентална алергология [0]
Оперативно зъболечение и ендодонтия [0]
Орална патология [0]
Орална хирургия и имплантология [1]
Ортодонтия [1]
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица [0]
Протетична дентална медицина [0]
Реконструктивна дентална медицина [0]
Премахни филтрите
dioden

Дата

след 10 дни

Приложение на диодните лазери в денталната практика

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, Лазерен център, етаж 3

Дата

след 11 дни

Диагностика и лечение с миофункционална терапия на дисфункциите в ранна детска възраст и юноши

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3
диоден лазер

Дата

след 59 дни

Приложение на диодните лазери в денталната практика

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. МУ-Пловдив, Лазерен център, етаж 3

Дата

след 25 дни

ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ – КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. бул. "Христо Ботев" 3