Център за продължаващо обучение
в денталната медицина (ПОДЕМ)

Курсове и конгреси в различни области на денталната медицина

Предстоящи курсове

Първо най-скорошните
Филтрирай по направление
Детска дентална медицина [0]
Дигитална дентална медицина [0]
Лазерна дентална медицина [1]
Образна диагностика и дентална алергология [0]
Оперативно зъболечение и ендодонтия [1]
Орална патология [0]
Орална хирургия и имплантология [0]
Ортодонтия [0]
Пародонтология и заболявания на оралната лигавица [0]
Протетична дентална медицина [2]
Реконструктивна дентална медицина [0]
Премахни филтрите
иенвьпь

Дата

след 11 дни

Минимално-инвазивни принципи в кариесологията. Кариесна инфилтрация

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив.
dioden

Дата

след 17 дни

Приложение на диодните лазери в денталната практика

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. "Христо Ботев" 3, Лазерен център, етаж 3

Дата

след 18 дни

Постурологията – нова парадигма в денталната медицина

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив.

Дата

след 122 дни

Аналогови и дигитални методи за протезиране върху импланти

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, компютърна зала CAD\CAM

Дата

след 108 дни

CAD/CAM планиране и имплантиране с 3D принтирани водачи

Достъп

Платен курс

Език

Български език

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, компютърна зала CAD\CAM